GDPR

 

Den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Vi arbetar för att följa den nya lagstiftningen GDPR för att skydda din integritet. GDPR är ett viktigt steg för att skydda den grundläggande rättigheten till integritet för individen, det ger också upphov till information om dataskydd, säkerhet och överensstämmelse bland alla företag.

För att hjälpa dig att förstå vad det betyder för dig och de åtgärder vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter så har vi skapat en ny GDPR-sektion på vår hemsida. I det här avsnittet kan du hitta information som hjälper dig att förstå GDPR och hur det påverkar dig och dina personuppgifter.

Dessutom har vi uppdaterat vår IntegritetspolicyCookie-policy och Användarvillkor för att uppfylla de nya kraven i GDPR.