Kör tryggt med Skadekostnadseliminering

Om olyckan skulle vara framme kan du känna dig trygg i att kostnaderna hålls nere. Om du väljer Skadekostnadseliminering till din bokning innebär det att skade- och reparationskostnader blir 0kr i stället för en självrisk på 3500kr. 
 

Gäller skador som är förenliga med försäkringshantering och ej skador som uppstått med avsiktligt uppsåt, försumlighet eller att man ej följt de lagar och regler som finns för körning med släpvagn. (Gäller ej Stödhjul, säkerhetsvajer, lyktglas punktering eller bortslarvat Bluetooth lås)

Gällande trygghet för ditt gods/last i släpet så är det din hemförsäkring som täcker skador på dessa, så försäkra dig om att du har en giltig hemförsäkring.